Referenser:
 
Exempel på företag vi har arbetat eller arbetar med
 

- Kungsbacka Kommun

- Medborgarskolan

- Enirico Consulting

- TeliaSonera AB

- Univar Nordic AB

- Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

 

Samarbetspartners:

 

- AH Personalkonsult & Internationell Rekrytering AB 

- Alléidé konsult AB