Om företaget Crecera

 

Crecera som företag startade 2009. Erfarenheten av att arbeta med

verksamhets-, medarbetarskaps- och ledarskapsutveckling,

förändringsledning, strategisk kompetensförsörjning och Human Resource har dock byggts upp under en betydligt längre period, men i andra arbetsformer.

 

Crecera har sitt säte i Mölndal, strax utanför Göteborg och arbetar med kunder över hela landet.

 

 

 

Om Camilla Wikström
 

I grunden är jag civilingenjör, men har under de senaste 15 åren ägnat mitt yrkesliv till att utveckla verksamheter och dess individer inom olika företag. Framför allt har jag arbetat med olika typer av förändringsprojekt där mina arbetsuppgifter har fokuserat på individers och gruppers utveckling för att nå bättre resultat.

 

Sedan starten av Crecera så har jag haft ett längre interimsuppdrag som HR-konsult inom ett globalt företag med fokus på den nordiska verksamheten.

 

Jag har arbetat med jobbcoaching som underkonsult till en av arbetsförmedlingen utsedd leverantör av jobbcoacher. Jag har arbetat som coach i utbildningen ”Certified business and leadership coach” inom föreningen ”The association of business and leadership

coaching”.  Jag har även coachat ledare i olika verksamheter. Jag har tagit fram och genomfört kurser i stresshantering för medarbetare i omställning, men även tagit fram och genomfört kurser i mental träning för golfspelande juniorer på elitnivå.

 

Jag genomför nu ett uppdrag med att införa en process och grunden till ett ledningssystem för strategisk kompetensförsörjning inom ett kommunalt bolag. Parallellt arbetar jag med att stötta verksamheten i deras pågående förändringsarbete och deras arbete med att rekrytera ett antal nya medarbetare.

 

 

Jag har i mitt tidigare arbetsliv arbetat med inköp inom AB Volvo Lastvagnar, men också med att samordna arbetet med Svensk Kvalitets Index. Jag arbetade som internkonsult med AB Volvos verksamhetsutvecklingsprogram inom Volvo Lastvagnar, med att ta fram och genomföra ledar- och medarbetarseminarier samt att coacha olika lednings- och arbetsgrupper.

 

Verksamhetsutvecklingsprogrammet innebär att företaget arbetar med ständiga förbättringar för verksamheten samtidigt som programmet utvecklar medarbetar- och ledarskapet. 

 

 

Inom TeliaSonera koncernen arbetade jag med entreprenadinköp, men mestadels har jag arbetat med förändringsledning i samband med t.ex. införande av nya IT-system eller vid förändringar av arbetssätt. Arbetet har många gånger berört medarbetar- och ledarskaputveckling genom arbete med strategisk kompetensutveckling, framtagande och genomförande av olika utbildningar och seminarier. En viktig del har varit utveckling av individer och arbets- och ledningsgrupper genom bland annat coaching.

 

 

 

 

 

Strategisk Kompetens-

försörjning Förändringsledning

Coaching Mental Träning

Individ- och teamutveckling