Några kommentarer från kursdeltagare av kursen Personlig utveckling och stresshantering genom Mental Träning:

 

 

- Som arbetssökande har kursen hjälpt mig att hålla mig lugn i en stressande situation, samt att jag har lärt mig att sätta upp mål och delmål.

 

- Har fått med mig ett lugn i vardagen och har blivit med uppmärksam på saker som tidigare gjort mig stressad, så att de i nuläget inte tillåts göra mig stressad/upprörd.

 

- Som arbetssökande har kursen gett mig ytterligare lugn/tålamod. Jag kommer även använda mig av målbildsträning i jobbsökandet. Våga lyckas!

 

- Kursen har varit bra för att komma in i en bra balans. Kursen har också gett förutsättningar för att ta sig tid till reflektion.

 

- Jag tar med mig målbildsträning, triggers, den mentala träningen och CD-skivorna. Rutinen av att träna mentalt har blivit ett behov. Förmågan att kunna påverka mig själv till att bli mer positiv tar jag med mig. Jag känner mig tuffare och har förstärkt måbra-känslan ytterligare.

 

- Jag känner att jag har fått en ”högre” lägsta stressnivå och lärt mig att arbeta med målbilder.

 

 

 

 

Camilla som kursledare:

 

 

- Informerar på ett sakligt och jordnära sätt som är lätt att ta till sig. Hon lämnar öppningar för allmänna tankar och funderingar kring ämnet som behandlas, något som jag ser som oerhört positivt.

 

- Engagerad och man tror på budskapet, eftersom hon tar sig själv som exempel, vilket gör trovärdigheten större och skapar tillit.

 

- En tjej som entusiasmerar och intresserar och får mig att lyssna aktivt.

 

- Engagerad och ger möjlighet till diskussioner och reflektioner. Kunnig och trevlig att lyssna på.

 

- Lätt för att uttrycka sig och skapa en röd genom kursen. Använder sig av bra kopplingar till konkreta situationer.

 

- Väldigt kunnig och genuint intresserad av det hon håller på med och lyckas förmedla det till oss andra. Hon är även lyhörd och öppen för andras tankar och idéer

 

 

 

Tillbaka

 

 

Ändra dina tankar

och du ändrar på

hela din värld

 

Norman Vincent Peale