Mental Träning - vad innebär det?

 

 

Mental träning innebär att träna sina mentala processer, det vill säga att vi arbetar med våra tankar, inre bilder, attityder och känslor för att skapa ett liv med stark livsglädje och hög livskvalitet.

 

Systematisk mental träning kan göra att vi når avspänd effektivitet, d.v.s. att vi kan använda våra muskler på ett mer effektivt sätt, med minskad energiåtgång som följd. Vi får bättre självförtroende, ökad självkänsla och en större självtillit och en ökad motivation, som positivt påverkar prestation och hälsa. Med mental träning kan vi också öka vår koncentrationsförmåga och kreativitet, mentala styrka och ge oss en vinnande attityd, vilket sammantaget kan ge oss en högre livskvalitet.

 

Crecera ger både föreläsningar och kurser i mental träning. Mental träning kan också användas i samband med coaching.

 

 

Ta kontakt med oss, för förslag till föreläsningar och utbildningar inom området Mental Träning.

 

 

Ladda ner ett exempel på produktblad för kurs i Mental Träning

 

 

Några kommentarer från kursdeltagare av kursen Personlig utveckling och stresshantering genom Mental Träning

 

 

 

Tillbaka

 

Ändra dina tankar

och du ändrar på

hela din värld

 

Norman Vincent Peale