Strategisk kompetensförsörjning

 

Att företag och organisationer idag måste stå rustade inför förändringar är inget nytt. Pensionsavgångar, ny teknik och en rörlig och global arbets- och kundmarknad är bara några av de utmaningar som är här för att stanna och gör att vi måste vara anpassningsbara och flexibla i våra verksamheter.

 

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens påverkar möjligheterna för företag och organisationer att vara konkurrenskraftiga och nå framgång, utvecklas och ge god avkastning.

 

För offentliga verksamheter handlar det om att kunna erbjuda medborgare och företag den service och de tjänster som krävs. Resurserna måste användas effektivt och i samklang med kraven för verksamhetens utveckling.

 

För att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar så behövs det systematiskt och strategiskt tänkande kring kompetensförsörjning. I förlängning kan företag och organisationen koppla ledningssystemet SS 624070 till arbetet med den strategiska kompetensförsörjningsprocessen.

 

Företag och organisationer kan också välja att kompetensdiplomera verksamheten, vilket visar att verksamheten använder rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tid. Att arbeta med ledningssystemet SS624070 stärker också företag som redan arbetar med ISO 9001 och då speciellt kapitlet Personalresurser.

 

Crecera erbjuder föreläsningar, utbildning och coaching inom strategisk kompetensförsörjning, men även projektledning.

 

Coachstöd

 

Crecera erbjuder och hjälper ditt företag att utveckla verktyg som säkrar din organisations kompetensförsörjning.

 

Du får exempelvis coachstödstöd i olika frågor:

 

•    Hur bygga en helhet mellan affären och kompetensförsörjningen?

•    Hur utveckla en effektiv kompetensförsörjningsprocess?

•    Hur leda strategisk kompetensförsörjning i en organisation?

•    Hur arbeta med kompetensutveckling?

•    Hur mäta effekt och verkan av kompetensutvecklingsåtgärder?

 

Coachstöd eller projektledning i införandet av processen strategisk kompetensförsörjning.

 

 

 

Tillbaka

 

 

Strategisk kompetensförsörjning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecera, diplomerad kompetensstrateg