Individ och teamutveckling

 

 

Ständiga förändringar i vår omvärld påverkar oss människor i vårt vardagsliv. Även företag med dess grupper och individer påverkas av allt snabbare förändringar i näringslivet.

 

Vissa individer och grupper ser alltid en mening med att ständigt utvecklas och sätter igång och driver egna förändringar. Medans andra reagerar först när förändringar är ett faktum.

 

 

För individer

 

För individer erbjuder Crecera utveckling genom coaching och mental träning. Mer information kring coaching och mental träning hittar du under följande länkar.

 

I samband med coaching eller enskilt så kan Crecera erbjuda att ta fram en personprofil genom verktyget INSIKTer. Läs mer om hur vi arbetar med personprofiler genom att ladda ner vårt produktblad om INSIKTer.

 

Crecera kan även ta fram individuella utvecklingsprogram för ledare och medarbetare. Ta kontakt med oss för att diskutera ert specifika behov av individuella utvecklingsprogram.

 

 

För grupper

 

Med dagens snabba utveckling är det viktigt att ledare och medarbetare får utrymme till att utvecklas för att öka sin konkurrenskraft och därmed företagets konkurrenskraft.

 

Väl fungerande arbetsgrupper och ledningsgrupper är en viktig kraftkälla inom företaget och som påverkar företagens förmåga att hantera dagens förändringar och med kreativitet möta framtida utmaningar. Ladda gärna ner vårt produktblad för ledningsteamsutveckling, vilket även kan användas för arbetsgrupper.

 

I samband med teamutveckling kan även personprofilsverktyget INSIKTer användas.Läs mer om hur vi arbetar med personprofiler genom att ladda ner vårt produktblad om INSIKTer.

 

Crecera kan även ta fram unika utvecklingsprogram för olika grupper. Ta kontakt med oss för att diskutera ert specifika behov av unika utvecklingsprogram för grupper.

 

 

 

Tillbaka

 

 

 

Livet är inte en

fotbollsplan som man

skall rusa fram över,

utan en trädgård

som skall skötas

H.E Fosdick