Förändringsledning

 

Förändringsledning eller Change Management är en ständig utmaning för organisationer och dess ledarskap.

 

Vi befinner oss ständigt i förändring, både i yrkeslivet och privatlivet. Förändringen har ingen absolut början, inget klart delmål och inget absolut slut.

 

Förändringsledning handlar om att planera och leda processer för att uppnå förändringar och förbättringar på individ, grupp och organisationsnivå.

 

Förändringar påverkar och handlar alltid om människor – deras värderingar, attityder, beteenden, tankar, känslor och kompetens.

 

Förändringar kan handla om effektiviseringar, rationaliseringar, omorganisering och om förvärv. Förändringar kan också kopplas samman med lansering av nya produkter, IT-verktyg, produktions och arbetsprocesser.

 

Ladda ner Processbeskrivning för förändringsledning

 

Crecera erbjuder stöd inom hela processen för förändringsledning. Creceras fokus är på individen och gruppen för att få bästa möjliga effektivitet i förändringsarbetet inom en organisation.
 
Crecera erbjuder exempelvis coaching för individer och olika grupper inom ett företag vid olika slags förändringar och stöd till organisationen att ta fram visioner, mål och handlingsplaner för sitt förändringsarbete.
 
Crecera arbetar med kommunikation, dialog och reflektion för att skapa förståelse och underlätta arbetet med förändringar inom organisationen.
 
Crecera tar fram och genomför utbildningar för medarbetare och företagsledning för att kunna hantera förutsättningarna under och efter en förändring inom en organisation.
 
Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal inför ert förändringsarbete, så tar vi fram förslag till hur förändringsarbetet kan genomföras och vad Crecera och våra samarbetspartners kan bistå med.

 

 

 

Tillbaka

 

 

 

Framsteg är omöjligt

utan förändring; och

de som inte kan förändra

sina tankar och åsikter

kan inte ändra någonting.

 

George Bernard Shaw