Referenser - Coaching

 

 

Under min coachprocess har jag har fått en levande målbild och tydlig handlingsplan. Jag har kommit till insikt om hinder och hittat sätt att arbeta med dem på ett positivt sätt. Jag har fått gjort mycket i rätt riktning mellan våra träffar. Coaching med Camilla har givit mig mycket och jag har fått massor av energi och glädje, omtanke och blivit sedd.

 

Som coach är Camilla tydlig, strukturerad och arbetar med stor energi och engagemang där hjärtat är med. Camilla är prestigelös och vågar ställa utmanande frågor och har förmågan att följa mig i min process.

 

Anna Helleteg, Enirico Consulting

 

 

 

Coachingen har varit över förväntan. Mycket målinriktat och tankeväckande, vilket var jättebra.

 

Jag upptäckte vilka delar i livet som jag behövde ta tag i. Blivit mer vaken för mig själv och vad jag behöver för att må bra och för att de runt omkring mig ska må bra. Börjat reflektera mer över mina handlingar och känslor och hittat mina styrkor och vad som är viktigt för mig.

 

Genom att arbeta med mål och upprätta en handlingsplan och arbeta utefter den, så har jag lyckats genomföra många av mina aktiviteter på handlingsplanen.

 

Camilla är fantastisk som coach. Camilla är positiv och lyhörd och är mycket bra på att känna av känslostämningar. Hon är bra på att ställa de rätta frågorna, som sätter igång olika tankeprocesser och som leder till nya insikter. Camilla är bra på att strukturera coachprocessen och förklara hur coaching går till och hur vi ska arbeta med olika verktyg.

 

Hanne Kristensen, TeliaSonera

 

 

 

Tillbaka

 

 

Coaching är att frigöra en

persons potential för att

maximera dennes prestation.

Det är att hjälpa honom att

lära, hellre än att lära honom.

J. Whitmore