Referenser - Business Coaching

 

 

Genom Camillas coaching har jag upptäckt ett nytt arbetssätt som har gjort mig mer medvetenhet om mig själv och mitt förhållningssätt. Genom coaching har jag blivit mer trygg och fått mer självförtroende, vilket har lett till att jag vågar mer.

 

Som coach är Camilla entusiasmerande och lockar fram nya insikter hos mig. Jag blev trygg då jag upplevde Camilla som både professionell och erfaren.

 

Annette Karlsson Verksamhetschef, Medborgarskolan Göteborg

 

 

 

Tack vare Camillas coaching fick jag positiv energi för att ta nya tag med mitt förändringsarbete med mitt team. Jag blev inspirerad av att ta tag i ett nästan helt omöjligt uppdrag och tyckte att det var kul, även om det var tufft och jobbigt. Jag rekommenderar alla att ha en egen coach för att det ger så mycket energi och kraft - det är en lyx! 


Camilla är otroligt duktig på att ställa de rätta frågorna, ge tid till egen reflektion och att hålla kvar den röda tråden. Camilla kan jag varmt rekommendera till alla som jag möter.

 

Jasmin Wennberg, Gruppchef kundtjänst TeliaSonera

 

 

 

Tillbaka

 

 

Coaching är att frigöra en

persons potential för att

maximera dennes prestation.

Det är att hjälpa honom att

lära, hellre än att lära honom.

J. Whitmore