Välkommen till Crecera - vi stödjer individer och organisationer i förändring!

 

Crecera erbjuder konsulttjänster inom verksamhets-, medarbetarskaps- och ledarskapsutveckling. Vi erbjuder också konsulttjänster inom förändringsledning, strategisk kompetensförsörjning och Human Resource.

 

Crecera arbetar även med kortare eller längre interimsuppdrag inom ovanstående områden.

 

 

 

förändringsledning

coaching

mental träning

individ- och

teamutveckling